Kiev - Tchernobyl - Klevan - Lviv - Vorokhta - Vinnytsia

Ukraine